Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
Clubkampioenschap reglement
   
   Reglement Clubkampioenschap  2013 - 2014


 
  Het clubkampioenschap van KSKD wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem.

Hoe werkt dit ?

Het Zwitsers systeem werd ontworpen om uit een grote groep spelers een winnaar te kunnen aanduiden zonder dat iedereen tegen iedereen hoeft te spelen. Het basisprincipe is dat elke ronde getracht wordt om spelers met een gelijke score aan elkaar te paren.

Wat zijn de voordelen van dit systeem ?

 • We spelen allemaal in één grote groep, in principe kan je dus tegen elke deelnemer spelen.
 • We spelen 9 ronden, wat net niet te veel of te weinig is.
 • De paringen gebeuren met een computerprogramma, dat snel en objectief werkt.

Wat zijn de nadelen van dit systeem ?

 • Om de paringen te kunnen maken van de volgende ronde, moeten alle partijen uit de vorige ronden gespeeld zijn (de score van alle spelers moet immers gekend zijn om een gelijkwaardige tegenstander te kunnen vinden). Dit vraagt discipline van de deelnemers !

                         

Organisatie, practische uitvoering

 • Het clubkampioenschap loopt over 9 ronden (9 partijen dus).
 • Ieder lid van Schaakkring Deurne (KSKD) mag deelnemen mits hij/zij ingeschreven is ten laatste op de datum van de Algemene Ledenvergadering
 • Voor elke ronde wordt een speeldatum gegeven.
  Dit is de datum dat alle partijen van die ronde moeten gespeeld zijn.  (uiterste speeldatum = normale speeldatum)
  Zonder tegenbericht aan tegenstander én tornooileider wordt er op die speeldatum effectief gespeeld.
  Past die datum niet dan kan je de partij - mits akkoord tegenstander en tornooileider - ook vroeger spelen.
  Speel je op een andere dag dan een vrijdag, neem dan steeds eerst telefonisch
  contact op met de uitbaters van clubhuis Esso.
  Zij kunen bevestigen of er die dag een zaaltje vrij is om in te schaken.
 • De paringen voor elke ronde worden via verschillende kanalen bekend gemaakt
   
  • aan het prikbord in de caferatia van Clubhuis Esso
  • via e-mail aan de deelnemers die hun e-mailadres bekend gemaakt hebben
  • op de website van KSKD (http://www.skdeurne.be)
    
 • Het speeltempo is : 40 zetten in 2 uur gevolgd door 30 minuten Quick Play Finish
  (alle resterende zetten in 1/2  uur) .

  Een partij duurt dus maximaal 5 uur.
 • De partijen worden gespeeld in ons clublokaal op de normale speeldagen.
  Dus vrijdagavond om 19 uur 30 en zondagvoormiddag om 11 uur.
 • Op vrijdag beginnen de partijen ten laatste om 19 uur 30. De klok wordt dus
  verplicht gestart om 19 uur 30.
  Dit om het sluitingsuur van het lokaal te respecteren.
 • Het originele notatieformulier wordt afgegeven aan een bestuurslid.
  Gebruik dus best een notatieformulier met een dubbeltje.

Goede afspraken, goede vrienden …

Middels een paar eenvoudige afspraken kan dit clubkampioenschap probleemloos georganiseerd worden :

 • van zodra de paringen gekend zijn en je weet wie je tegenstander is, contacteer je hem/haar om af te spreken wanneer je de partij gaat spelen, speel je niet op de normale speeldatum verwittig dan ook de tornooileider
 • indien je met je tegenstander een datum hebt afgesproken en je kan door omstandigheden toch niet spelen, verwittig dan ruim op voorhand je tegenstander en de tornooileider (minstens 24 uur !) Doe dit telefonish. Een e-mailtje volstaat niet.
 • indien je met je tegenstander geen datum afspreekt, dan wordt verondersteld dat de partij op de normale speeldatum wordt gespeeld
 • indien je problemen ondervindt om je tegenstander te contacteren, verwittig dan zo snel mogelijk de tornooileiding
 • meld na de partij onmiddellijk de uitslag aan de tornooileiding en breng je notatieformulier binnen

Forfaits …

 • een forfait is een onaangekondigde afwezigheid op de afgesproken speeldatum of op de uiterste speeldatum
 • indien je met je tegenstander een datum hebt afgesproken en je komt niet opdagen, dan verlies je de partij door forfait
 • twee forfaits betekent automatisch uitsluiting : de speler wordt uit het tornooi genomen
 • indien beide spelers niet opdagen op de afgesproken speeldatum of op de uiterste speeldatum dan verliezen ze beiden de partij door forfait