Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
Beker Reglement
   
 


Reglement Beker van Deurne 2023


Algemeen

De bekercompetitie is een rapidtornooi dat gespeeld wordt volgens een "beker-formule".
Het tornooi verloopt volgens onderstaand schema :

Voorronde

Wordt enkel gespeeld indien er meer dan 16 deelnemers zijn.
De bedoeling van de voorronde is het aantal deelnemers te reduceren tot 16.
Er wordt een lijst gemaakt van alle deelnemers. De lijst wordt gesorteerd volgens het meest
recente elo-klassement. De deelnemers aan de voorronde worden als volgt bepaald:

- Het getal 32 wordt verminderd met het aantal deelnemers.
  Dit getal geeft het aantal automatisch geplaatste spelers aan. Het zijn de spelers met de hoogste elorating.
- De overige spelers spelen de voorronde

De loting van de voorronde :

- Alle deelnemers aan de voorronde worden in een poule gestopt en de loting gebeurt bij lottrekking.
- Er wordt geen rekening gehouden met het eloklassement.

Bij meer dan 32 deelnemers wordt een super-voorronde gespeeld volgens dezelfde principes als de
gewone voorronde.
(het getal 64 wordt verminderd met het aantal deelnemers om de geplaatste spelers te kennen).

Overige ronden : de finalerondes (achtste, kwart, halve en finale)

De loting van de finalerondes :

- Alle geplaatste deelnemers worden in een poule gestopt en de loting gebeurt bij lottrekking.
- Er wordt geen rekening gehouden met het eloklassement.

- In het geval van een onvolledig aantal spelers in de 1/8 finale wordt het ontbrekende aantal spelers aangevuld
  met een bye die mee opgenomen worden in de loting van de 1/8 finales.


Tempo en speelwijze

De partijen dienen gespeeld te worden uiterlijk op de datum die bij die ronde hoort.
Echter indien beide spelers dit zo afspreken, mogen de partijen ook vroeger gespeeld worden.
Ook hier dus : contacteer zo snel mogelijk je tegenstander en spreek een datum af !
Bij problemen en indien je op een andere datum speelt : contacteer tornooileider Robert.

De spelers spelen 2 rapidpartijen volgens onderstaand handicap tempo :
(de FIDE regels voor rapid schaken gelden)

BEDENKTIJDEN BEKER

Elo- verschil

Tijd lage elo

Tijd hoge elo

< 101

30'

30'

101 - 200

35'

25'

201 - 300

40'

20'

301 - 400

45'

15'

> 400

50'

10'


Het meest recente eloklassement geldig bij aanvang van de Bekercompetitie is de maatstaf.
Voor niet geklasseerde spelers geldt :

geschatte elo = 1400
Als een niet geklasseerde speler (NC) tegen een lager geklasseerde speler ( < 1400)
speelt dan krijgen beide spelers 30 minuten bedenktijd.

Notatie is niet verplicht maar kan wel gebruikt worden voor remiseclaims.
De speler wiens naam eerst werd genoemd bij de loting heeft wit in de eerste partij en zwart in
de tweede partij.

Scheidingssyteem :

Indien de rapidmatch onbeslist eindigt, worden er 2 snelschaakpartijen gespeeld volgens het
tempo 5 minuten ko. (de FIDE regels voor snelschaken gelden).

De speler die wit had in de eerste rapidpartij heeft ook wit in de eerste blitzpartij.

Indien ook deze snelschaakmatch onbeslist eindigt, wordt er telkens 1 extra snelschaakpartij gespeeld
tot een winnaar gekend is.

Er wordt geloot voor de kleur van de eerste extra blitzpartij.
De eventuele volgende blitzpartijen worden met alternerende kleuren gespeeld